Penafian 

Polisi Penafian, Privasi dan Keselamatan
Pemilik laman web ini Borneo Dihati tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga. Borneo Dihati juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpulkan mengenai lawatan anda untuk digunakan selain daripada untuk menganalisis prestasi kandungan melalui penggunaan cookies, yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubahsuai tetapan pelayar internet anda.

Waranti dan Penggunaan Maklumat
Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperoleh dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda. Pihak Borneo Dihati sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di laman web ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Penulisan Komen 
Pemilik laman web ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada laman ini tanpa notis, termasuk komen-komen seperti berikut:
  1. 1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. 2. Komen tidak senonoh
  3. 3. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama lain
  4. 4. Komen yang menyerang seseorang individu, organisasi atau agensi
  5. 5. Komen yang berbaur perkauman
    6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
    7. Komen yang tidak difahami

Hak Cipta Artikel, Maklumat, Bahan di laman Borneo Dihati
Semua hasil penulisan di laman web Borneo Dihati ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman web ini sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Borneo Dihati dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat. Kredit sumber wajib disertakan bersama pautan hidup atau pautan langsung (link) bagi membolehkan pembaca atau pengguna merujuk artikel asal yang dipetik daripada Borneo Dihati. 

Borneo Dihati sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini

Sekiranya anda melihat maklumat, bahan dan informasi yang menjadi milik anda terdapat di laman Borneo Dihati dan anda mahu kami mengeluarkannya, anda boleh menulis kepada kami di editor@borneodihati.com dengan menyertakan pautan kepada maklumat, bahan atau informasi yang dinyatakan. Sekiranya terdapat sesuatu telah tersilap dikreditkan atau tidak digunakan sebaiknya dalam artikel-artikel dan laman ini, anda boleh menulis kepada kami untuk memimpin kami memperbetulkan apa-apa kesilapan atau kecuaian tersebut. 

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 16 April 2016, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis.